Aktuelno

Osiguranje za školsku 2017/2018. godinu

 

 Osiguranje.pdf  (1.64 Mb)

 

RASPORED PRIJEMA RODITELJA I UČENIKA ZA ŠKolsku 2017/2018. GODINU (odeljenjske starešine)

 

 TERMINI PRIJEMA RODITELJA.pdf  (234 Kb)

 

RASPORED PRIJEMA RODITELJA I UČENIKA ZA ŠKolsku 2017/2018. GODINU (predavači koji nisu odeljenjske starešine)

 

 TERMINI PRIJEMA RODITELJA2.pdf  (218 Kb)

 

Radno vreme biblioteke za školsku 2017/2018. GODINU

 

 Radno vreme biblioteke.pdf  (150 Kb)

O nama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za prosvetu NR Srbije u saradnji sa Savetom za narodno zdravlje NR Srbije. Škola je obrazovala kadar medicinskih sestara. Za prvog upravnika Škole imenovan je dr Đorđe Lazić, upravnik sreske bolnice. Vremenom se pored medicinskih sestara počinju obrazovati laboratorijski i farmaceutski tehničari, babice. Nadalje škola prerasta u savremenu vaspitno-obrazovnu ustanovu i poprima regionalni značaj.

 

Na sednici Sreskog veća Sombor, održanoj 1958. godine, doneto je Rešenje o osnivanju Srednje medicinske škole.

 

Škola nosi naziv Ružica Rip, po doktorki koja je medicinski fakultet završila u Beogradu 1940. godine. Zbog svojih antifašističkih uverenja odbila je ostati kao lekar kod četnika, te je zverski ubijena 1942. godine u blizini manastira Morača u 28. godini života.

 

Škola je imala rang srednje stručne škole. Zadatak škole definisan tom prilikom je da u vaspitno-obrazovnom procesu osposobljava srednje stručne kadrove za potrebe zdravstvene službe. Nastava u školi je bila teorijska i praktična, trajala je tri godine, izvodila se po Planu i programu koje donosi Savet

 

U zavisnosti od kadrovskih potreba sredine, proteklih godina škola

je obrazovala medicinske sestre-tehničare, farmaceutske tehničare,

ginekološko-akušerske sestre, fizioterapeutske tehničare i pedijatrijske sestre-tehničare. Nastava se odvija na srpskom i mađarskom jeziku. Na mađarskom jeziku se obrazuju farmaceutski tehničari. Osim redovnog školovanja škola vrši i prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i vanredno školovanje za sve verifikovane smerove.

 

Školska biblioteka broji preko 7515 knjiga. Povodom održavanja manifestacije "Dani ruske kulture u Somboru- april 2017", , gost-domaćin u Somboru  je bio ambasador Ruske Federacije nj.e. Aleksandar Vasiljevič Čepurin . Tom prilikom nj.e. Ambasador Čepurin I predsednik Skupštine Grada Sombora dr Parčetić direktorima sombrorskih srednjih škola uručili su   komplet do 14 kniga-sabranih dela Fjodora M.Dostojevskog, za obogaćivanje fonda školskih biblioteka.

Zaposleni

Nastavno osoblje

Vannastavno osoblje

Stručna veća

U izradi ...

U izradi ...

 

Učenici

Redovni

Vanredni

Parlament

U izradi ...

U školi je organizovan Učenički parlament. Čine ga po dva predstvnika iz svakog odeljenja. Radi u okviru sednica i susreta u toku godine. Presdednik Učeničkog parlament je Luka Danilović iz 2-1 odeljenja, a zamenik predsednika je Ivana Marinković iz 3-fs.  Admisnistracijom i zapisnicima sa sednica će se baviti Milana Grubić iz 3-1.

 

Plan rada učeničkog parlamenta.pdf

Obrazovni profili

Medicinska sestra –

tehničar

Farmaceutski tehničar

Fizioterapeutski tehničar

Pedijatrijska sestra-tehničar

Ginekološko - akušerska

 sestra

Vodi računa o bolesnicima uz instrukcije nadležnog doktora. Koristi terapiju koja je bolesniku propisana, nadgleda telesne reakcije pacijenta tokom pripreme za dalje tretmante, prikuplja uzorke i prosleđuje ih na analize u laboratoriju. Vrši intenzivni nadzor telesnih promena pacijenta kod vitalnih funkcija ko što su puls, krvni pritisak i temperatura. Teži da je bolesnik udobno hospitalizovan i vodi računa o njegovoj higijeni.

 

Ovakav oblik rada zateva osobu koja nema prisutvo gadljivosti ili bilo kakve osetljivosti na krv i ostale telesne tečnosti. Za uspešan rad potrebna je ljubaznost, svest o težini tegoba pacijenata i profesionalizam u svakom datom trenutku.

 

Pruža pomoć u izdavanju medikamenata i savete za njihovu primenu. Brine se o higijenskim uslovima pod kojima se skladište lekovi i drugi materijali.

 

Obavlja nadzor nad proizvodnim stadijumima i stara se o neophodnoj dokumentaciji. Kontroliše funkcionalnost uređaja i pribora za proizvodnju.

 

Vrši razne biološke, hemijske i fizičke testove. Prilikom rada može doći u kontakt sa škodljivim materijama, stoga je neophodno korišćenje opreme za zaštitu.

 

Izvršenje svih radnih zadataka biva nadgledano od strane farmaceuta.

 

 

 

 

Kroz saradnju sa lekarom sprovodi različite vrste tretmana: masažne, strujne, toplotne, utrazvučne. Cilj tretmana jeste da spreče trajne negativne ishode povreda i oboljenja.

 

Radi na povećanju mobilnosti i ublažavanju bolnih simptoma, obrazuje i savetuje pacijente i podstiče ih na samostalno vežbanje i upotrebu medicinskih pomagala.

 

Prilikom masiranja adaptira svoj položaj, položaju mušterije, koristeći fizičku silu i vičnost prstiju i ruku.

 

 

 

Bavi se zaštitom i prevencijom bolesti kod dece i radi kao pedijatrijski asistent, odnosno asistent dečijem doktoru. Obučen je da koristi određene terapijske metode, spreman da ukaže pomoć pacijentu kao i da obavlja previjanje, prikuplja biološke uzorke i prosleđuje ih na dalju analizu. Vodi računa o sterilizaciji instrumenata i bavi se vakcinacijom kao i organizovanjem obavezne sistematske kontrole i pregleda.

 

Radi na evidentiranju potrošnog medicinskog materijala i ispisuje medicinske kartone i recepte. Radno mesto je vezano za rad sa zdravom decom uzrasta do 7 godina i uz pomoć drugog osoblja vodi brigu o deci mlađoj od 3 godine. Podstiče zdrave navike i zadužen je za opštu higijenu dece.  Posao se obavlja u ustanovama kao što su dečije bolnice, ambulante i domovi zdravlja.

 

 

 

Vrši pripremu i pomaže u toku porođaja. Sprema i steriliše hiruršku i drugu aparaturu. To uključuje rad sa sredstvima poput boca s kiseonikom, transfuzije, destilovane vode, materijala za infuziju i sl. Kod komplikovanijih porođaja priprema tretman za pacijentkinju i njeno dete; takođe, brine o njihovoj higijeni. Stara se o neophodnoj dokumentaciji. Kao potencijalna radna mesta javljaju se stacionarne ginekološko-akušerske klinike, bolnice i domovi zdravlja.

 

 

 

 

 

 

Dokumenti

Propisi

Opšta akta škole

Nastavni planovi

Razno

Javne nabavke

Plan javnih nabavki za 2017 godinu

 

2017 Plan JN za Portal.pdf     (212 Kb)

 

Odluka o dodeli ugovora JN 01/2017 (javnoj nabavci usluge MATURSKA ESKURZIJA)

 

Odluka o dodeli ugovora JN 01-2017.pdf      (163 Kb)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA IZVOĐENJA MATURSKE EKSKURZIJE U ŠK. 2017/2018. GODINI ZA UČENIKE SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE „Dr RUŽICA RIP“ U SOMBORU JN br. 01/2017

 

Poziv za podnosenje ponuda JN 01-2017.pdf     (600 Kb)

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 1/2017 IZVOĐENJE MATURSKE EKSKURZIJE U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI ZA UČENIKE SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE „ Dr RUŽICA RIP“ U SOMBORU - jAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

 

Konkursna  dokumentacija JN 01 - 2017.pdf     (155 Kb)

 

IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI – USLUGA IZVOĐENJA MATURSKE EKSKURZIJE U ŠK. 2017/2018. GODINI ZA UČENIKE SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE „Dr RUŽICA RIP“ U SOMBORU JN br. 01/2017

 

IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE  JN  01-2017.pdf     (601 Kb)

 

DRUGE IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI – USLUGA IZVOĐENJA MATURSKE EKSKURZIJE U ŠK. 2017/2018. GODINI ZA UČENIKE SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE „Dr RUŽICA RIP“ U SOMBORU JN br. 01/2017 (OTKLANJANJE TEHNIČKE GREŠKE)

 

IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE  2 JN  01-2017.pdf    (181 Kb)

 

 

Kontakt

Adresa : Podgorička 9, 25000 Sombor

PIB : 100607102

Matični broj : 08013128

Šifra delatnosti : 85.32

Broj žiro računa (donacija) : 840-4359760-37

tel : 025 / 412 - 394

       025 / 430 - 540

fax: 025 / 412 - 394

email:  direktor@smsso.edu.rs

            racunovodstvo@smsso.edu.rs

 

Srednja medicinska škola "Dr Ružica Rip" Sombor. Sva prava zadržana © 2017